# حمیدرضا_حامدی

شبـیـه رجـعـت زنبـورهـا بـه کنـدوهـا/ حمیدرضاحامدی

غروب...عرشه یک لنج کهنه...جاشوهانـبـرد تـن بـه تـن مـوج هـا و پـاروهـا! ترانه خوان همه درحال بازگشت ازصیدشبـیـه رجـعـت زنبـورهـا بـه کنـدوهـا! به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 61 بازدید