# ترانه

شبـیـه رجـعـت زنبـورهـا بـه کنـدوهـا/ حمیدرضاحامدی

غروب...عرشه یک لنج کهنه...جاشوهانـبـرد تـن بـه تـن مـوج هـا و پـاروهـا! ترانه خوان همه درحال بازگشت ازصیدشبـیـه رجـعـت زنبـورهـا بـه کنـدوهـا! به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید

بهار آمده از سیم خاردار گذشته از سیم خاردار گذشته/ محمدرضا شفیعی کدکنی

تو خامشی،           که بخواند؟تو می‌روی،          که بماند؟که بر نهالک بی‌برگ ما ترانه بخواند؟ از این گریوه به دور،          در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 74 بازدید