به روی شانه پرچم داشت باران/ سیدحبیب نظاری

به دل شور محرم داشت باران
هزاران قطره ماتم داشت باران
خودم دیدم، میان دسته آن شب
به روی شانه پرچم داشت باران

"از این دست"

 سیدحبیب نظاری

/ 1 نظر / 60 بازدید
مصطفی

احسان جان شاید باورت نشه ولی من هر وقت میام توی وبلاگت امکان نداره بدون اشک برم بیرون................ وبلاگت محشره