پست های ارسال شده در خرداد سال 1390

ابرها هنوز روی حرف آفتاب حرف می زنند/محمد حسین نعمتی

نیستی و سالهاست  دانه های برف این مسافران بی قرار ابرهابا علامت سوال چترها                        مواجه اند  نیستی و کودکانمان -با کمان-قاب ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 98 بازدید