پست های ارسال شده در شهریور سال 1389

شبـیـه رجـعـت زنبـورهـا بـه کنـدوهـا/ حمیدرضاحامدی

غروب...عرشه یک لنج کهنه...جاشوهانـبـرد تـن بـه تـن مـوج هـا و پـاروهـا! ترانه خوان همه درحال بازگشت ازصیدشبـیـه رجـعـت زنبـورهـا بـه کنـدوهـا! به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 57 بازدید