پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1388

برای تو ای روز اردیبهشتی/ قیصر امین پور

چه اسفندها... آه!چه اسفندها دود کردیم!برای تو ای روز اردیبهشتیکه گفتند: این روزها می رسی                                     از همین راه!    قیصر امین پور ادامه مطلب
/ 4 نظر / 2053 بازدید