پست های ارسال شده در فروردین سال 1388

بهار آمده از سیم خاردار گذشته از سیم خاردار گذشته/ محمدرضا شفیعی کدکنی

تو خامشی،           که بخواند؟تو می‌روی،          که بماند؟که بر نهالک بی‌برگ ما ترانه بخواند؟ از این گریوه به دور،          در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 246 بازدید