پست های ارسال شده در آدر سال 1387

سنگ در مشت/ علیرضا قزوه

یأتون بشجرة مکبّله بتهمة أنها رشقتهم بحجارة التفّاح! یأتون بشجرة البرتقال لأنها أثمرت فاکهة دامیة یأتون بشجرة الزیتون بتهمة کونها أنجبت بدل الزیتون رصاصاً! المحکمة رسمیّة المتّهم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 94 بازدید

ای‌ شاگردان‌ غزه‌! به‌ رادیوهای‌ ما اعتنا نکنید/ نزار قبانی

دنیا را خیره‌ کردندبا آن‌ که‌ در دستان‌شان‌ جز سنگ‌ نبودچونان‌ مشعل‌ها درخشیدندو چونان‌ بشارت‌ از راه‌ رسیدندایستادندمنفجر شدندشهید شدندو ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 98 بازدید