پست های ارسال شده در مرداد سال 1387

خدا زیاد کند غمزه‌ی‌فریبا را/ کاووس حسن لی

فرشته‌می‌وزد امشب‌دوباره‌از هر سوظهور می‌کند اینک‌ستاره‌از هر سو «که‌برگذشت‌که‌بوی‌عبیر می‌آید ؟که‌می‌رود که‌چنین‌دلپذیر می‌آید؟» چه‌خوب‌شد که‌خدا در ازل‌به‌فکر افتادکه‌گل‌کند به‌تجلی‌در این‌خراب‌آباد همین‌که‌در تن‌این‌خاک‌نور جان‌پاشیدبه‌یک‌دم‌این‌همه‌آیینه‌در ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 169 بازدید