/ 3 نظر / 618 بازدید
vahid

How the American Budget is Spent? بودجه ی آمریکا صرف چه چیزهایی می شود؟ مستندی کوتاه از شبکه نصر - بهمراه زیرنویس انگلیسی http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?cid=13&lid=7794

تیموری

علی اصغر؟ ایشان استاد سید علی موسوی گرمارودی هستند! تصحیح کنید.

اسماعیلی

عالی بود