یکی از سینه‌زن‌ها بود باران/ سیدحبیب نظاری

هزاران چشم اشک آلود، باران
دوتا دست و تن یک رود، باران
همین دیشب میان هیئت ما
یکی از سینه‌زن‌ها بود باران

"از این دست"

 سیدحبیب نظاری

/ 0 نظر / 114 بازدید