آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

از آبها بخواه که برپا بایستند/ مهری جهانگیری
ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: غزل ، مهری جهانگیری

پنهان شبیه سایه در این خانه زیستند
معلوممان نشد که کجایند و کیستند

باران در  این دیار تبسم نکرده است
نیلوفران تشنه به امید چیستند
 
دیگر نگاه پنجره در انتظار کیست؟
پروانه ها مسافر این کوچه نیستند

از گونه های تشنه شبی کوچ کرده اند
در خشکسال عاطفه نم نم گریستند

جنگل به احترام گلی قد کشیده است
از آبها بخواه که برپا بایستند

مهری جهانگیری

شعرخوانی در محضر رهبر حکیم انقلاب- رمضان 1390