آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

یادت نرود اجازه از عشق بگیر!/ مصطفی علیپور
ساعت ٩:٠٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: رباعی ، عشق ، مصطفی علیپور

یکرنگی و بوی تازه از عشق بگیر!
پر سوز ترین گدازه از عشق بگیر!
در هر نفسی که می تپی ای دل من
یادت نرود اجازه از عشق بگیر!

 مصطفی علیپور