آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

آهوی دل مرا درید/ عرفان نظرآهاری
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: عرفان نظرآهاری ، شعر نو نیمایی

عشق، شیر شد
آهوی دل مرا که دید
آهو از میان سینه ام رمید
هی دوید و هی دوید و هی دوید...
شیر آخرش ولی به او رسید
آهوی دل مرا درید

عرفان نظرآهاری