آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

تو رودی و جریان تو آرام ندارد/ سیروس عبدی
ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: غزل ، سیروس عبدی

در کار جهان هیچکس ابهام ندارد
تنها غم عشق است که فرجام ندارد

ما سوخته ها طعمه همواره عشقیم
این آتش کهنه هوس خام ندارد

از روز و شبم جز تو ندارم خبر ای ماه
دیوانگی من سحر و شام ندارد

بگذار که با یاد تو غافل شود از تو
این مرغک وحشی خبر از بام ندارد

هرچند پریشان ولی آسوده ترینم
دیوانه غم گردش ایام ندارد

ماییم و غمی کهنه تر از روز نخستین
تا سلسله درد سرانجام ندارد

بگذار چموشانه رهایم کنی ای دل
بگذار بگویند: دلی رام ندارد

بگذار برای همه بیواسطه باشی
مانند شرابی که غم جام ندارد

آرامش مرداب برای تو عذابست
تو رودی و جریان تو آرام ندارد

سیروس عبدی

 


 
دست سر بلندها روی سر به زیرها؟!/ سیروس عبدی
ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: سیروس عبدی ، غزل

ای شجاعت بعید٬ در نگاه شیرها
 بر تو غبطه می خورند٬ جمله ی دلیرها

بی تو جز ملال و آه، بی تو جز گرسنگی
 بوی نان نمی دهد سفره ی فقیرها

بی تو  گل نمی دهند٬ بی تو  تر نمی شوند
شاخه ی درختها، سینه ی کویرها

هر کجا که می روم ردی از تو مانده است
بوی عشق می دهند٬ بعد تو مسیرها

عشق من! اگر جهان٬ روز و شب به من زند
زخم و زخم و زخم٬ از٬ تیر و تیر و تیرها

 دل نمی دهم به این٬ دلبران رنگ رنگ
خم نمی شود سرم٬ پیش آن امیرها

عشق من! شبیه تو  در جهان نیافرید
آنکه با تو کاست از٬ شأن بی نظیرها

بعد از آن که آمدی کی بلند می شود
دست سر بلندها روی سر به زیرها؟!

سیروس عبدی


 
آنکه ذرات تنش٬ خاک وطن می خواهد/ سیروس عبدی
ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: سیروس عبدی ، غزل

اگر آن ترکش تهدید، بدن می خواهد
طفل این خاک، نه قنداق، کفن می خواهد

زیر پوتین پلشتان اگر این خاک رود
زندگی٬ پیرهن مرگ٬ به تن می خواهد

حفظ حیثیت دریا به -فقط- ساحل نیست
موج های قدر صخره شکن  می خواهد

او به ویران شدن رابطه می اندیشد
آنکه صد فاصله بین تو  و  من  می خواهد

او به جریان من و تو نگران می نگرد
او از این خرمی رود٬ لجن می خواهد

آه از آن دشت٬ که در آن نخروشد رودی
آه از آن رود که مرداب شدن  می خواهد


کاش در معرکه ی مرگ٬ شهیدی باشم
آنکه ذرات تنش٬ خاک وطن  می خواهد

سیروس عبدی