آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

از آن زمان ریه‌هایش همیشه خس‌خس داشت/ سید ضیا‌ءالدین شفیعی
ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: غزل ، سید ضیا‌ءالدین شفیعی ، دفاع مقدس

پیاده شد، ریه‌هایش هنوز خس‌خس داشت
نشست روی زمینی که اندکی حس داشت

نفس کشید، وَ نو شد تمام خاطره‌ها
در آن فضای معطر که ماهْ مجلس داشت

مرور کرد خودش را، نفس‌نفس تا صبح
چقدر خواب پریشان، خیال نارس داشت

رسیده بود زمانی به مرز مطلق عشق
به سرزمین شهادت، که مرگ هم حس داشت

نگاه کرد به شهری که پشت سر گم بود
نگاه کرد به قلبش که سخت نقرس داشت

فقط برای تبرک نفس کشید و گذشت
از آن زمان ریه‌هایش همیشه خس‌خس داشت

 سید ضیا‌ءالدین شفیعی