آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

که خون بایست با خون خون بماند/ سید اکبر میرجعفری
ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: دوبیتی ، سید اکبر میرجعفری

که خون جاریست تا خون خون بماند
که خون بایست با خون خون بماند
بگو تا خونِ خونت را بریزند
که با خون شما خون خون بماند

سید اکبر میرجعفری