آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

نان‌فانتزی‌ها قصه گندم چه می‌دانند/ راحله معماریان
ساعت ٤:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: راحله معماریان ، غزل

از دیده پرخون من مردم چه می‌دانند؟
نان‌فانتزی‌ها قصه گندم چه می‌دانند؟

با شیشه‌های آبجو مردانِ دوراندیش
در برجک اندیشه‌ها از خُم چه می‌دانند؟

از برج عقرب تاکنون بازار گِل گرم است
مستأجران برج از هیزم چه می‌دانند؟

معنای نیش شاپرکها را چه می‌فهمند
از بوسه بی‌کینه کژدم چه می‌دانند؟

حلوا به خاکم ماند و کامم همچنان تلخ است
این خاکیان از مجلس هفتم چه می‌دانند؟
 
مهلت ندارم باید از این برج برخیزم
اما کجا باید روم مردم چه می‌دانند

گلهای نامانای نامیرای مصنوعی
از حال گلچینان سردرگم چه می‌دانند؟

راحله معماریان