آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

ز عشق شرم نداری، به شعر می مانی/ ابوالفضل رجبی
ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: غزل ، ابوالفضل رجبی

لطیف و ساده و جاری، به شعر می مانی
ز عشق شرم نداری، به شعر می مانی

تو اعتبار منی با تو خاطرم سبز است
به حرفهای بهاری، به شعر می مانی

غمت، دمت، قدمت با مکارمت جور است
هزار قافیه داری، به شعر می مانی

اگرچه سرد شد آهنگ بودنت با من
ولی هنوز بهاری، به شعر می مانی

هنوز گاه مرا سوی خویش می خوانی
هنوز گاه گداری به شعر می مانی

ابوالفضل رجبی


 
محروم ترین مناطق پیکر تو/ ابوالفضل رجبی
ساعت ٥:٠٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: رباعی ، ابوالفضل رجبی

بر خاک نشست قایق پیکر تو
می سوخت مرا شقایق پیکر تو
دستان تو و کویری لبهایت
محروم ترین مناطق پیکر تو

ابوالفضل رجبی


 
روزی دو غزل حواله چشمانش/ ابوالفضل رجبی
ساعت ٥:٠۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: ابوالفضل رجبی ، رباعی

خورشید میان هاله چشمانش
همدست جنون، پیاله چشمانش
تعبیر من از اشاره هایش این است:
روزی دو غزل حواله چشمانش

ابوالفضل رجبی