آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

تو می روی...
ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: آیات غمزه

هرچه داشتم
                داده ام
خانه نویی برای تو اجاره کرده ام
شسته رفته تر
روبه راه تر

چیز دیگری نمانده است
روزهای آخر است
نمای خانه تو سنگ می شود
اتاق های آن
               این غریبواژه (رنگ) می شود

تو می روی...
بعد تو دلم چقدر
برای سوره نگاه تو
          آیه های غمزه
                   تنگ می شود...

7خرداد1391

نشانی جدید آیات غمزه

http://ayateghamzeh.ir