آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

در غربت شهر، زنده ماندن سخت است/ میلاد عرفان پور
ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: رباعی ، میلاد عرفان پور

ای موج به موج در پی کشف و شهود
از رنگ و ریای ما نخواهی آسود
در غربت شهر، زنده ماندن سخت است
هرچند که زنده رود باشی  ای رود!

میلاد عرفان پور