آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

در دلم حادثه عشق، آغاز شده ست/ پروانه پرتوی
ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: شعر نو نیمایی ، پروانه پرتوی

به ستاره اردیبهشتی:

ابرها مشت گره خورده‌ یک بغض ترند
که پس از صاعقه ای، سخت به خود می لرزد
و دم حادثه‌ عشق فرو می ریزد
راز سربسته دل، 
                    ناگهان می ترکد ...

و هوای دل من ابری نیست؛
بلکه بارانی ست
پیش تو مشت دلم باز شده ست
پاک دل باخته ام
مدتی ست
در دلم حادثه عشق
                        آغاز شده ست

پروانه پرتوی