آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

نزدیک شهر فاضله انقلاب ها/ احسان کاوه
ساعت ۸:٥٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

در این جهان حامله انقلاب ها
نزدیک شهر فاضله انقلاب ها

تاریخ در تقابل حکام و توده ها
بر می خورد به مساله انقلاب ها

فرضیه ها و فلسفه ها نقض می شوند
در حل نامعادله انقلاب ها

از فرط درد جامعه تشبیه می کنم
اسلام را به قابله انقلاب ها

جای تمام خاطره ها خوانده ایم ما
تاریخ را به منزله انقلاب ها

بعد از عبور از دل تاریک عصرها
نزدیک شهر فاضله انقلاب ها

هنگام فجر در افق فارس می رسد
از شرق قاف قافله انقلاب ها

سالارمرد قافله، آن پیر پارسا
از پایتخت سلسله انقلاب ها

روح حماسه در تن تاریخ می دمد
تا می رسد به مرحله انقلاب ها

از مرز مصر زمزمه آغاز می شود
آنگاه از مغازله انقلاب ها

 از شرق تا به غرب زمین موج می زند
دریای شور و ولوله انقلاب ها

آیینه های سیرت شیطان! مجالتان
تنگ است مثل حوصله انقلاب ها

تا عصر آفتاب پس از قرن ها کسوف
یک تار موست فاصله انقلاب ها

میراث جاودانه مستضعفان کجاست؟
در پیش پای آبله انقلاب ها

آیا زمین پس از گذر از این هزاره ها
تن می دهد به زلزله انقلاب ها

این اعتقاد ماست که تقدیر خلق را
تغییر می دهد بله انقلاب ها

احسان کاوه