آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

دست سر بلندها روی سر به زیرها؟!/ سیروس عبدی
ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: سیروس عبدی ، غزل

ای شجاعت بعید٬ در نگاه شیرها
 بر تو غبطه می خورند٬ جمله ی دلیرها

بی تو جز ملال و آه، بی تو جز گرسنگی
 بوی نان نمی دهد سفره ی فقیرها

بی تو  گل نمی دهند٬ بی تو  تر نمی شوند
شاخه ی درختها، سینه ی کویرها

هر کجا که می روم ردی از تو مانده است
بوی عشق می دهند٬ بعد تو مسیرها

عشق من! اگر جهان٬ روز و شب به من زند
زخم و زخم و زخم٬ از٬ تیر و تیر و تیرها

 دل نمی دهم به این٬ دلبران رنگ رنگ
خم نمی شود سرم٬ پیش آن امیرها

عشق من! شبیه تو  در جهان نیافرید
آنکه با تو کاست از٬ شأن بی نظیرها

بعد از آن که آمدی کی بلند می شود
دست سر بلندها روی سر به زیرها؟!

سیروس عبدی