آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

تا نهایت تنهاست/ محمدرضا عبدالملکیان
ساعت ۸:٠٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: محمدرضا عبدالملکیان

من در آینه نگاه کردم
دیدم هیهات
تا نهایت تنهاست

محمدرضا عبدالملکیان