آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

با هرچه عشق نام تو را می توان نوشت/ محمدرضا عبدالملکیان
ساعت ٥:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: محمدرضا عبدالملکیان ، شعر نو نیمایی

با هرچه عشق
نام تو را می توان نوشت
با هر چه رود
 راه تو را می توان سرود
 بیم از حصار نیست
که هر قفل کهنه را
با دست های روشن تو
می توان گشود

محمدرضا عبدالملکیان