آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

شبیه توست اگر ماه کاملی باشد/ نغمه مستشار نظامی
ساعت ۸:٤۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٧ آذر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: غزل ، نغمه مستشار نظامی

دل شکسته اگر باز هم دلی باشد
بگو چگونه نگهبان قابلی باشد

چگونه در خودش این راز را نگهدارد
چگونه باز درین خانه گلی باشد؟

چگونه آه! چه قدر آه منفجر نشود
درین صبوری و دوری چه حاصلی باشد؟

هنوز منتظرم مثل سنگ پشتی که
درون خانه به دنبال منزلی باشد

هنوز دربه درم موج موج طوفان را
به این امید که باشی...که ساحلی باشد

اگر تو چشم بدوزی به روی نیمه ماه
 شبیه توست اگر ماه کاملی باشد

نغمه مستشار نظامی