آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

تو قدر غباری به رویش نیاور/ حسین زحمتکش
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: غزل ، حسین زحمتکش

کشاندت به خواری؟! به رویش نیاور
خطا کرده؟ آری؟ به رویش نیاور

اگر قلب آیینه ات را شکسته
تو قدر غباری به رویش نیاور

دل من، اگر سنگدل بود و ساکت
تو که آبشاری به رویش نیاور

اگر شادی هر شبت را گرفته
تو غم را که داری! به رویش نیاور

تو که بار آخر قسم خورده بودی
به رویش نیاری... به رویش نیاور

حسین زحمتکش