آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

نام خدا را سنگ روی سنگ نشمارید/ محمدمهدی سیار
ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: غزل ، محمدمهدی سیار

غیر از کمین تازه نیرنگ نشمارید
رنگین کمان صلح را جز رنگ نشمارید

ما را خبرهایی است ... پیش رو خطرهایی است
آن «خاطرات» پشت سر را «جنگ» نشمارید

سنگی برای «رمی» از آن تسبیح برگیرید
نام خدا را سنگ روی سنگ نشمارید

خود، حلقه دار است این زنجیره تکرار
تکرارها را باز چون آونگ نشمارید

سودای ما «سیر من الحق الی الخلق» است
برگشتن فواره‌ها را ننگ نشمارید

محمدمهدی سیار