آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

نسیم گفت و گذشت/ مژگان عباسلو
ساعت ۸:۱٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ مهر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: شعر نو نیمایی ، مژگان عباسلو

بهار پشت در است
به گوش پنجره
آرام
نسیم گفت و گذشت

مژگان عباسلو