آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

چشم تو به آفتاب پهلو زده است/ سلمان هراتی
ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: رباعی ، سلمان هراتی

حرف تو به شعر ناب پهلو زده است
آرامش تو به آب پهلو زده است
پیشانیت از سپیده مشهورتر است
چشم تو به آفتاب پهلو زده است

سلمان هراتی