آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

گلها همگی دست تکان می دادند/ محمدحسین امیدی
ساعت ۸:۱٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: رباعی

می آمدی و تو را نشان می دادند
دل را به دم گرم تو جان می دادند
می رفتی و می وزید بر دشت، نسیم
گلها همگی دست تکان می دادند

محمدحسین امیدی