آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

ما که جز وبال شانه ی زمین نبوده ایم/ میلاد عرفان پور
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: میلاد عرفان پور ، شعر نو نیمایی

این طرف
سبزه ای دم اذان
           لابلای سنگفرش ها
  در پیاده رو
جانماز خویش را گشوده است
هیچ فکر آبرو نمی کند

آن طرف
در میان باغچه
هیچ غنچه ای
خنده بی وضو نمی کند

ماولی
هیچ گاه
آنچنان و اینچنین نبوده ایم
ما که جز وبال شانه ی زمین نبوده ایم


میلاد عرفان پور