آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

موسی دریا دوباره موسی دریا/ احسان کاوه
ساعت ۸:٢٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

دردی دارم در دل دریا دریا
راهی باید باشد اما دریا
دل می خواهد دریا دل می خواهد
موسی دریا دوباره موسی دریا

احسان کاوه