آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

این حال به هم ریخته، پیوسته نماند/ مصطفی محدثی خراسانی
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: غزل ، مصطفی محدثی خراسانی

ای درد بیا تا که غزل خسته نماند
از شعر فقط، دایره‌ای بسته نماند

ای کاش بلالی برسد صوت اذان را
تا بانگ فقط بر سر گلدسته نماند

بشکن، پس از آن حرف شکستن بزن ای دل
تا قلب غزلهای تو نشکسته نماند

از دل به در آیید که در دل بنشینید
تا قافیه جا گیرد و ننشسته نماند

ای اهل ادب فرصت نشر است بچاپید
کاین حال به هم ریخته، پیوسته نماند

مصطفی محدثی خراسانی