آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

و تو چقدر غزلهای ناب رو کردی/ ابوالحسن صادقی‌پناه
ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: غزل

کمی نشستی و با ماه گفت‌و‌گو کردی

و عطر خاطره‌ها را دوباره بو کردی

نفس گرفتی و رد‌ّ بهار گم‌شده را

میان غربت نیزار جست‌و‌جو کردی

هوا چقدر به موقع گرفت و باران زد

و تو چقدر غزلهای ناب رو کردی:

ـ‌ دلم چقدر گرفته‌ست ... کاش می‌شد رفت ...

(و چشمها را بستی و آرزو کردی)

و زیر پای تو انگار بغض دریا بود

که منفجر شد و با موجها وضو کردی

به سمت ماه دویدی، ‌رها، رهای رها

و صورتت را در ابرها فرو کردی
 

ابوالحسن صادقی‌پناه