آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

ما رود مدامیم بگویید به تیغ/ میلاد عرفان پور
ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: رباعی ، میلاد عرفان پور

با دشمن خویشیم دمادم در جنگ
او با دم تیغ آمده   ما با دل تنگ

ما رود مدامیم بگویید به تیغ
ما شیشه ی عطریم بگویید به سنگ

میلاد عرفان پور