آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

این عده شناسنامه هاشان کوفی است/ آنین
ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: رباعی

این طایفه نوع ناسزا شان کوفی است
این هلهله ها، تن صداشان کوفی است

 ارباب به دل نگیر اگر می رقصند
 این عده شناسنامه هاشان کوفی است ...

 آنین