آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

بیهوده مگویید بهارم این است/ میلاد عرفان پور
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: رباعی ، میلاد عرفان پور

بلبل نگران است و چمن، غمگین است
در بهت درختان، سر گل پایین است
بیهوده مگویید بهارم این است
امروز فقط اول فروردین است!

میلاد عرفان پور