آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

ای مرگ بیا گلوی ما را بفشار/ جلیل صفربیگی
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: رباعی ، جلیل صفربیگی

در حنجره های  ما  صدا را بفشار
صوت و سخن و حرف و هجا را بفشار

تاریکی از این قشنگ تر می خواهی؟
ای  مرگ  بیا  گلوی  ما را بفشار

جلیل صفربیگی