آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

دستور زبان عشق را یادم داد
ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

برای قیصر امین پور:

با آینه ناگهان دلم را رم داد
بی بال به من درس پریدن هم داد

در کوچه آفتاب او را دیدم
دستور زبان عشق را یادم داد