آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

گرم دعا تا شدیم نوبت شوّال شد/ علیرضا قزوه
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: غزل ، علیرضا قزوه

از رمضان آمدیم، باز سر سال شد
گرم دعا تا شدیم نوبت شوّال شد

هر که خط ناله خواند، عشق بزرگیش داد
هر که پی خال رفت، کوچک شد، خال شد

بود و نبودی اگر  بود همین ناله بود
آمد و رفت نفس نامه اعمال شد

ماضی و مستقبل از حال جماعت گریخت
مفتی گرم مقام، شیخ پی حال شد

موسی ناچار ما رفت پی سامری
مهدی بی تاب ما مهره دجّال شد

باز شبیخون زدند، گردن گردون زدند
خاتمی از دست رفت، آینه پامال شد

گشت دریغا هبا فرصت نایاب ما
در گذر هیچ و پوچ این همه جنجال شد

کوکبه علم رمل در کف دیوان فتاد
حق حق مردان حق حقّه رمّال شد

دست دعا باز کن، زمزمه ای ساز کن
شاید وقت نماز دست دعا بال شد

علیرضا قزوه