آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

ز چهره های منافق نقاب بردارید/ قادر طهماسبی- فرید
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: غزل ، قادر طهماسبی

ز چشم بسته هلا مُهر خواب بردارید
به دفع فتنه، قدم با شتاب بردارید

سپاه تفرقه بر طبل اتحاد زده ست
ز پیش چشم جهان بین حجاب بردارید

به نور بینش خورشید رهبری آنک
ز چهره های منافق نقاب بردارید

گذار ما به بیابان شور خواهد بود
هلا ز چشمه ایثار آب بردارید

در این مراجعه با درد و داغ همسفریم
به قدر تنگ کفایت شراب بردارید

براستی که دراین استقامت خونین
مباد یک سر مو پیچ و تاب بردارید

به پشتوانه تعقیب تا شناسایی
چراغ شب شکن آفتاب بردارید

بس است لحظه شماری به نام عدل علی
نقاب از رخ روز حساب بردارید

ز چشم اگر نستانید خواب را فردا
سر بریده ز بالین خواب بردارید

قادر طهماسبی- فرید