آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

من سایه خیال تو هستم تو کیستی/ یوسفعلی میرشکاک
ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: غزل ، یوسفعلی میرشکاک

ای هستی من ای تپش نبض نیستی
راز کدام رابطه ای رمز چیستی؟

 عقل جنون!روان سکون!مشت خون بگو
پرواز بی پرنده ی پنهان کیستی؟

ای پرسش همیشه من اینجا چه می کنم؟
در زیر بار زندگی و رو به نیستی

گردون ز پا نشست و نشان مرا نیافت
من سایه ی خیال تو هستم تو کیستی؟

در من شبی به خنده گشودی دهان چو روز
ابری شدی پس آنگه و بر من گریستی

 یوسفعلی میرشکاک