آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

موبه‌مو گفته است پهلو حرف آخر را به در/ مهدی رحیمی
ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: غزل ، مهدی رحیمی

شانه بر دیوار محکم کرده و سر را به در

«وای» اگر دستی بکوبد کوبهٔ در را به در

 مثل گل در دست طوفان تکّه‌تکّه بسته است

چادری از باغ میخک‌های پرپر را به در

 شانهٔ دیوار از یک‌سو و باد از یک‌طرف

میخ کرده بال‌های این کبوتر را به در

 در، دهانش از شگفتی باز مانده، گوییا

موبه‌مو گفته است پهلو حرف آخر را به در

 خون تراوش کرده و حک کرده با خطّی درشت

حرف‌های آتشین نام مادر را به در

 باز خواهد شد پس از این از سرِ شرمندگی

هر زبانی تا بگوید نام حیدر را به در

 

مهدی رحیمی