آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

غم برای یک جهان دلتنگ، باقی مانده است/ محمد مهدی سیار
ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: غزل ، محمد مهدی سیار

زخم هایی بر تن این چنگ باقی مانده است
خاطراتی تار از آن آهنگ باقی مانده است

تکه ای از آسمان بوده ست روزی این زمین
رعد و برقی در دل هر سنگ باقی مانده است

همدم‌ِ ای کاش هاییم و غبار آهمان
روی کاشی های آبی رنگ باقی مانده است

کم نمی آید خدا را شکر، من پرسیده ام
غم برای یک جهان دلتنگ، باقی مانده است

راه کوتاه است... یک آه است...تا فانی شدن
گرچه زاهد گفت صد فرسنگ باقی مانده است

مرغ بسمل خواند: بسم الله رحمن الرحیم
در گلویم صد هزار آهنگ باقی مانده است...

محمد مهدی سیار