آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

ای در نفست قونیه در قونیه اشراق/ علیرضا قزوه
ساعت ٥:٤٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: غزل ، علیرضا قزوه

به دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، به پاس محبتها ومهربانی هایش

ای آینه ی  هر چه غزل، هر چه قصیده
دلبازترین پنجره ی رو به سپیده!

ای در نفست قونیه در قونیه اشراق
از دست خدا باده ی الهام چشیده

ای گندم بی معصیت، ای عصمت معصوم
دستان تو باغی ست پراز سیب رسیده

هم جان تو از مستی و اخلاص ، لبالب
هم شعر تو آمیزه ای از عشق و عقیده

فیروزه ی بازار سخن، یوسف نایاب!
یک شهر خریدار شماییم ندیده

 عطار زمان! تیغ زبان تیز کن - امشب
خواب مغولان دیدم و سرهای بریده!

علیرضا قزوه