آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

هر لحظه شعری در من شهید می شود/ جلیل صفربیگی
ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ تیر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: جلیل صفربیگی ، شعر سپید، شعر آزاد

زیبایی ات
دیکتاتوری است
که کلمات را در من به گلوله می بندد
هر لحظه
شعری در من شهید می شود

جلیل صفربیگی