آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

تو سرنوشت زمینی که اتفاق می افتد/ محمد مهدی سیار
ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ خرداد ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: غزل ، شعر انتظار ، محمد مهدی سیار

حریر نور غریبش براین رواق می افتد
گرچه ماه شبی چند در محاق می افتد

تو بایدی و یقینی، نه انفاقی و شاید
تو سرنوشت زمینی که اتفاق می افتد

تو «ماه»ی و شده فواره برکه ای به هوایت
بگو نمی رسد؛ آیا ازاشتیاق می افتد؟

به روی طاقچه گلدان تازه می نهم اما
به هر دقیقه گلی گوشه اتاق می افتد

بهار می رسد اما چه فرق می کند آیا
برای شاخه خشکی که در اجاق می افتد

محمدمهدی سیار