آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

در تنگنای قافیه جان داده می روم
ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

... در امتداد مبهم یک جاده می روم

با سرنوشت خویش درافتاده می روم

باری مسافرم من و باران تبار من

از آن زمان که ابر مرا زاده می روم

من زخم یک کبوتر تنهای خسته را

مرهم نهاده پنجره بگشاده می روم

هرچند مدتیست که عقلم رسیده است

محتاط می نشینم و آماده می روم

"آنقدر ساده ام که پس از سالها هنوز

دنبال هرکه دانه به من داده می روم"

دیگر غزل از آخر خط هم گذشته است

در تنگنای قافیه جان داده می روم

در را به روی حادثه ها باز می کنم

در امتداد مبهم یک جاده می روم ...

احسان